Archive | October 2012

Test

       Училище: ТУЕС
#Клас: 11Б
#Номер: 25
#Име: Петър Георгиев Нетовски
#Описание: Проверяваме CSV файл и събираме първите 10 числа и извеждаме сумата в нов CSV файл.
require ‘csv’

def process
        count = 0
        sum = 0.00
        CSV.open(“new.csv”, “w”) do |csv|
                CSV.foreach(“that.csv”) do |row|
                        if count > 10
                                csv << [“sum= “, “#{sum}”]
                                break
                        end
                        sum += #{row[0]}.to_f
                        count+=1
                end
end
end
process

Advertisements

Mercurial Guide

Ок, днес ще говоря за няколко прости функции на Mercurial.

Ако искате да проверите дали имате инсталиран Mercurial на вашия компютър, просто напишете в Терминала(на Ubuntu или на друга Linux операционна система) “hg”. Тази команда ще ви изпише най-важните команди, които трябва да знаете. “hg” е много важна команда и само чрез нея можете да ползате функциите в Mercurial. Ако нямате Mercurial, ще трябва да си го инсталирате.

hg init *името на репозиторията* – създава нова репозитория.

hg add *името на файла* – добавя файла към репозиторията, в която работите.

hg commit -u *името на потребителя* – тази функция работи само ако е направена промяна в репозиторията и е последвана с коментар, който въвеждате в избрания от вас текстов редактор.

hg push *link на репозитория* – тази функция, предава всички промени на репозиторията, описани в commit-а, в репозиторията в Интернет, в която работите с вашите колеги.

hg clone *link на репозитория* – копира файловете на дадената в link-а репозитория и ги слага в репозиторията, в която работите на компютъра.

hg log – изписва всички commit-ове направени досега.

hg pull *link на source* – обратното на “hg push”.

hg remove *име на файла* – премахва файла на следващия commit.

hg status – изписва колко файла и папки съдържа репозиторията, в която работите.

hg update – проверява за промени между репозиторията на компютъра ви и тази в Интернет, в която push-вате. Ако има промени, репозиторията на компютъра ви ще се промени и ще стане абсолютно същата като тази в Интернет(на теория).

Това е засега.

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!